จงพากเพียรไปเถิดจักเกิดผล

//จงพากเพียรไปเถิดจักเกิดผล