บริการ

บริการ 2019-04-09T14:01:15+00:00

การระดมทุนแบบตัวต่อตัว

เกือบ 20 ปีมาแล้ว ในหลายๆประเทศในเอเชีย, การระดมทุนแบบตัวต่อตัว และการตลาดทางโทรศัพท์ได้ทำการกระตุ้นผู้บริจาคได้บริจาคเงินด้วยความเต็มใจที่จะบริจาค, อย่างต่อเนื่องให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร.

เราพูดคุยกับผู้คนแบบตัวต่อตัว เพราะว่าจะทำให้เขาเข้าใจกับสิ่งที่องค์กรการกุศลที่เราเป็นตัวแทนนำเสนอและสามารถตอบคำถามที่ผู้คนต้องการทราบคำตอบก่อนที่จะตัดสินใจช่วยเหลือ. เราทำอย่างนี้เพราะเราเชื่อว่าการพูดคุยสื่อสารกัน จะทำให้เกิดความเข้าใจได้มากกว่า.

การระดมทุนแบบตัวต่อตัว เป็นแบบที่ประสบผลสำเร็จมากที่สุด และใช้ต้นทุนได้อย่างคุ้มค่า และสามารถรักษาผู้สนับสนุนได้ในระยะยาว และทำการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือปัญหาขององค์กรการกุศลต่างๆ. พวกเราร่วมกับองค์กรการกุศล นักระดมทุน และผู้สนับสนุน ช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคม ผู้คน และสิ่งแวดล้อม.

การตลาดผ่านทางโทรศัพท์

เราติดต่อผู้สนับสนุนขององค์กรการกุศลต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์เพื่อสื่อสารถึงสิ่งที่องค์กรการกุศลกำลังช่วยเหลืออยู่. ไม่ว่าจะเป็นการหาผู้บริจาคใหม่ให้กับพันธมิตรของเรา หรือการที่ทำให้ผู้สนับสนุนเดิมได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่. แคมเปญการตลาดผ่านทางโทรศัพท์จะถูกใช้ร่วมกับกลยุทธ์ทางการด้านอื่นๆด้วย

พวกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขอการสนับสนุน และทำให้มั่นใจได้ว่าทุกแคมเปญจะสำเร็จไปได้ด้วยดี.

พวกเราสามารถช่วยเหลือในด้าน:

  • ● เปลี่ยนจากผู้ติดตามทางโซเชี่ยลมีเดีย สู่ ผู้สนับสนุน.
  • ● เพิ่มจำนวนการบริจาคของผู้สนับสนุน.
  • ● สร้างความสัมพันธ์ใหม่กับผู้สนับสนุนรายเดิม.

เราสามารถช่วยเหลือด้วย:

กลยุทธ์ในการระดมทุน

การตลาดแบบดิจิตอล

การอบรมพนักงาน

การพัฒนาผู้สนับสนุนปัจจุบัน