พวกเราคือนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเพื่อ
ปกป้องโลกของเรา ยืนหยัดเพื่อผู้ลี้ภัย ยุติความอดอยาก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พิทักษ์สัตว์ คุ้มครองสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ช่วยให้เด็กเข้าถึงการศึกษา ต่อสู้กับมะเร็ง 

พวกเราไม่ได้เป็นบริษัทเอเจนซี่การตลาดทั่วไป พวกเราเป็นพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ต่างๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมายและความกระหายที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าเดิม

นักการตลาด
ที่มีจุดมุ่งหมาย

ที่ออมนี่เรส พวกเรามีทีมงานมืออาชีพระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการระดมทุน เพื่อดำเนินงานดังกล่าวให้กับองค์กรต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก

พวกเราคือหนึ่งในบริษัทเอเจนซี่ด้านการตลาดที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในเอเชีย ด้วยพนักงานมากกว่า 400 คนและมีการดำเนินงานในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และเกาหลีใต้

การทำงานของพวกเรายิ่งใหญ่และกล้าหาญ เช่นเดียวกับพาร์ทเนอร์ของเรา พวกเราเข้าถึงผู้คนนับล้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนนับล้านเช่นกัน ในทุกๆ วัน

พนักงาน

1

คน ทั่วเอเชีย

1

ประเทศ

สำนักงาน

1

แห่ง

การเข้าถึงผู้คนกว่า

1 ล้าน

ในแต่ละเดือน

การสร้างรายรับกว่า

1 ล้าน

ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี จากกิจกรรมการตลาดของเรา

และนี่คือเรื่องราวของ ออมนี่เรส
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มกราคม 2562
มิถุนายน 2562
กันยายน 2562
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กันยายน 2563
ธันวาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2564
เมษายน 2564
มิถุนายน 2564

เปิดตัวในประเทศไทย ... ประชุมทีมครั้งแรก

เปิดตัวโครงการแรกร่วมกับ UNHCR และ UNICEF ที่กรุงเทพฯ

ขยายตัวสู่ตลาดที่สอง – ประเทศมาเลเซีย

เปิดออฟฟิศสาขาใหม่ที่จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย!

จัดตั้งออฟฟิศในประเทศสิงคโปร์ จุดเริ่มต้นการดำเนินงานระดับภูมิภาคของพวกเรา!

เริ่มการล็อกดาวน์ในประเทศมาเลเซีย การทำงานภาคสนาม (Face-to-face) จึงต้องหยุดชะงัก แต่พวกเราโยกย้ายทีมงานสู่ทำการตลาดผ่านทางโทรศัพท์แทน

ประเทศไทยมีการล็อกดาวน์เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ แต่พวกเราสามารถปรับตัวเพื่อตอบรับความท้าทาย และสามารถรักษาพนักงานของเราไว้ได้ทั้งหมด รวมถึงยังสามารถทำงานเพื่อช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ของเรา ให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

เปิดตัวในประเทศฮ่องกง

ทีมการตลาดแบบดิจิตอล (Digital Marketing) เปิดตัวโครงการแรก

เปิดตัวทีมงานการตลาดทางโทรศัพท์ สำหรับประเทศออสเตรเลีย

เปิดตัวออมนี่กีฟ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของพวกเราที่ช่วยเชื่อมต่อบริษัทเอกชนและองค์กรไม่แสวงผลกำไร ได้มากขึ้น

เปิดออฟฟิศใหม่ที่เมือง Sabah และ Sarawak ทางตะวันออกของประเทศมาเลเซีย

เปิดตัวออมนี่เรส ประเทศเกาหลีใต้

ขยายการดำเนินงานจากกรุงเทพฯ ไปรังสิต

พันธกิจ ของเรา

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับด้านที่ดีที่สุดของมนุษย์ – ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความหวังเพื่ออนาคตที่ดีกว่า – เพื่อให้ทุกคนบนโลกใบนี้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

องค์กรที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก เชื่อมั่นในพวกเรา

ยกระดับมาตรฐาน:
ลูกค้าของเราพูดถึงเราว่าอย่างไร?

“ในระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ออมนี่เรสเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่า และดิฉันสามารถยันยืนได้ว่า พวกเขาให้บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งดิฉันประทับใจในความใส่ใจของทีมงาน ต่อความต้องการของลูกค้า ออมนี่เรสช่วยระดมทุนได้มากกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นเกือบ 50% ของรายได้จากการระดมทุนทั้งหมดของ UNHCR”

อรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการแผนกส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน, UNHCR ประเทศไทย
งานของเรา

เป้าหมายของพวกเราคือการช่วยสร้างแหล่งเงินทุนที่ยั่งยืนแก่องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ร่วมงานกับเรา เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในระยะยาว

พวกเราให้บริการ “แบบครบวงจร” ตั้งแต่การทำการตลาดภาคสนาม การตลาดแบบดิจิตอล การตลาดทางโทรศัพท์ ไปจนถึงการตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตลาด ขององค์กรต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก

sdh1
Field Marketing
We’re taking fundraising further.
Shot Team (6)_1
Tele Marketing
Creating an unseen but meaningful emotional connection
Corporate-Engagementbg1 (1)
Digital Marketing
Build real relationships online
acc1 (1)
Corporate Engagement

Harnessing the power and potential of people in companies
วัฒนธรรม

คือทุกอย่างสำหรับเรา

ออมนี่เรสเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมด้านความเชื่อและการเปลี่ยนแปลง พวกเราเชื่อมั่นในความดี พวกเราไม่เพียงแต่พูด แต่พวกเราลงมือทำ พวกเราทุ่มเทแรงใจและใส่ใจในทุกสิ่งที่พวกเราทำในทุกๆ วัน

พวกเรายึดมั่นในค่านิยมหลักของเรา ในทุกสิ่งที่พวกเราทำ และพวกเรามุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่พาร์ทเนอร์ของเรา ซึ่งคอยให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน

พวกเราเชื่อมั่นใน พนักงานของเรา และการเติบโตของพวกเขา

พวกเราเก่งในสิ่งที่พวกเราทำได้ เพราะว่าพวกเรามีทีมที่ดีทำงานร่วมกับเรา พวกเราเชื่อมั่นในทีมของเรา และทีมของเราก็เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และภารกิจของพวกเราในการสร้างโลกที่ดีขึ้น นั่นทำให้พวกเราโชคดีอย่างมากที่มีทีมที่เต็มไปด้วย OmniRaiser ผู้มีความคิดและจิตใจที่ยอดเยี่ยม

คำมั่นสัญญาที่เรามีให้ OmniRaiser ทุกคนคือ พวกเราเชื่อในตัวพวกเขา เหมือนกับที่พวกเขาเชื่อในตัวเรา และพวกเราต้องการช่วยให้พวกเขาเติบโตและประสบความสำเร็จต่อไป

1 %
ตำแหน่งงาน ที่เกิดจากการเลื่อนตำแหน่งของบุคลากรภายในบริษัท
36 เดือน
ระยะเวลาเฉลี่ยสำหรับการเลื่อนตำแหน่งครั้งแรกที่ออมนี่เรส
1 %
รายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง

#IamOmniRaiser
ทีมของเราจากทั่วภูมิภาคเอเชีย

ความเห็นของทีมสำคัญกับเราเสมอ

Kaewkanjana Phoyoo

Business Development Manager
ประเทศไทย

“การได้มีโอกาสทำงานร่วมกับออมนี่เรส เป็นสิ่งที่ทำให้ภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ว่านอกจากเราจะได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมและโลกของเราแล้ว เรายังสามารถส่งต่อความรู้สึกดีๆแบบที่เราได้รับ ให้คนอื่นอีกหลายๆคนได้รับรู้ถึงความรู้สึกของการเป็นผู้ให้ และทำให้สังคมไทยของเราเป็นสังคมของการให้อย่างสมบูรณ์แบบ”

Liana

Regional HR Director
ประเทศสิงคโปร์

“นอกเหนือจากช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ใหญ่ที่สุด ให้สามารถสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมสำหรับทุกคนแล้ว ที่ออมนี่เรสเราไม่มีช่องหว่างระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพราะผู้บริหารลงมาทำงานร่วมกันกับพนักงาน ดังนั้นคุณจะได้เรียนรู้โดยตรงจากทีมที่เก่งที่สุด”

Dave Lee

General Manager
ประเทศเกาหลี

“เรื่องราวทั้งหมดของออมนี่เรสคือวัฒนธรรมและพนักงาน การได้เห็นพัฒนาการของพนักงานของเรา ช่วยเสริมสร้างพลังให้กับผม และการได้ทำงานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนในระดับโลก ยังช่วยสร้างความรู้สึกของการประสบความสำเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยากที่จะหาได้จากงานอื่นๆ”

ผู้หญิง ที่ออมนี่เรส

ปี พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว ที่ออมนี่เรสได้ให้ความสำคัญและเฉลิมฉลองวันสตรีสากล ซึ่งเราได้ตระหนักและแสดงความชื่นชมต่อการทำงานอันยอดเยี่ยมของพนักงานผู้หญิงของเรา และยังคงดำเนินเช่นนั้นต่อไปในทุกๆ วัน

นั่นคือเหตุผลที่ออมนี่เรสประสบความสำเร็จในระยะเวลาเพียง 3 ปี เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความสามารถและทักษะของบุคคลนั้นๆ พวกเรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลเรื่องเพศให้เกิดขึ้นในที่ทำงานของเรา และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการอคติและแบ่งแยกทางเพศต่างๆ

ความหลากหลาย และการอยู่ร่วมกัน

คงไม่มีวิธีใดที่จะแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย ได้ดีไปกว่าการที่พวกเราสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับพวกเรา ที่ออมนี่เรส พวกเรามีพนักงานกว่า 400 คนทั้งในเอเชียและออสเตรเลีย ซึ่ง OmniRaiser มาจากหลากหลายสัญชาติ เชื้อชาติ และศาสนา สถานที่ทำงานของออมนี่เรสทุกแห่ง เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและเท่าเทียมสำหรับทุกคน และพวกเรายึดมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับคนของเรา

ที่ทำงานของออมนี่เรสทุกแห่ง คือที่ที่คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองและแตกต่างได้ และนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเราแตกต่างและประสบความสำเร็จ จงจำไว้ว่า แค่เป็นตัวของคุณเอง เพราะ “พวกเราจะคอยให้การสนับสนุนคุณ”

พบพวกเราได้ ที่นี่