พันธกิจของเรา
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับด้านที่ดีที่สุดของมนุษย์ – ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความหวังเพื่ออนาคตที่ดีกว่า – เพื่อให้ทุกคนบนโลกใบนี้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับด้านที่ดีที่สุดของมนุษย์ – ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความหวังเพื่ออนาคตที่ดีกว่า – เพื่อให้ทุกคนบนโลกใบนี้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง
เรื่องราว ของเรา
พวกเรามักได้รับคำถามอยู่เสมอว่า “อะไรทำให้เรากล้าที่จะเริ่มสร้างบริษัทออมนี่เรส” และพวกเราคิดว่ามันคือ 3 สิ่งนี้

ผู้ก่อตั้งของเรา – Luke Heffernan (ซ้าย) และ Aaron Norman (ขวา)

สิ่งแรก เป็นเรื่องที่แน่นอนว่า องค์กรไม่แสวงผลกำไรต่างๆ (NGOs) กำลังต้องการความช่วยเหลือ กิจกรรมด้านการตลาดและการระดมทุนคือสิ่งสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงองค์กร อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีบริษัทตัวแทนใด ที่มีความมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือดังกล่าวที่มากพอแก่องค์กรเหล่านั้นในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นถิ่นฐานของประชากรเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรโลก ดังนั้นองค์กรไม่แสวงผลกำไรต่างๆ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุดกับงานต่างๆ ที่พวกเขาทำในภูมิภาคนี้

สิ่งต่อมาคือ วิสัยทัศน์ของพวกเราที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนี้ และสร้างการเติบโตที่มากยิ่งขึ้น ในจุดเริ่มต้นของออมนี่เรส พวกเราต้องการที่จะยกระดับและสร้างมุมมองต่อการระดมทุนที่แตกต่างออกไป หากเราลองดูรายชื่อบริษัทต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยกย่องและยอมรับที่สุดในโลก เราจะพบว่าบริษัทส่วนใหญ่เหล่านั้นจะอยู่ในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีหรือแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นที่นิยม แต่ทำไมถึงไม่มีบริษัทใดในอุตสาหกรรมการระดมทุนอยู่ในรายชื่อเหล่านั้นบ้างล่ะ? ด้วยเหตุนี้ พวกเราจึงต้องการที่จะสร้างบริษัทที่ทุกคนรู้สึกรักและภูมิใจที่ได้ทำงานของพวกเขา รวมถึงร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้แก่โลกใบนี้

นอกจากนี้พวกเรายังได้รับการสนับสนุน เรามักได้ยินแนวคิดที่ว่า “จงอย่าทำธุรกิจกับเพื่อน” ซึ่งอาจเป็นความจริงสำหรับบางคนเท่านั้น แต่ไม่ใช่กับผู้ก่อตั้งของพวกเรา ซึ่งเป็นทั้งเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย และเพื่อนร่วมงานที่ทำงานในอุตสาหกรรมการระดมทุนด้วยกันมามากกว่า 15 ปี การเริ่มต้นธุรกิจอาจเป็นเรื่องที่ยากหากเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งระหว่างทางที่สูงขึ้นไป แต่พวกเราเริ่มต้นทำงานนี้ด้วยกันมาตั้งแต่ต้น

และนี่คือเรื่องราวของ ออมนี่เรส
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มกราคม 2562
มิถุนายน 2562
กันยายน 2562
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กันยายน 2563
ธันวาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2564
เมษายน 2564
มิถุนายน 2564

เปิดตัวในประเทศไทย ... ประชุมทีมครั้งแรก

เปิดตัวโครงการแรกร่วมกับ UNHCR และ UNICEF ที่กรุงเทพฯ

ขยายตัวสู่ตลาดที่สอง – ประเทศมาเลเซีย

เปิดออฟฟิศสาขาใหม่ที่จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย!

จัดตั้งออฟฟิศในประเทศสิงคโปร์ จุดเริ่มต้นการดำเนินงานระดับภูมิภาคของพวกเรา!

เริ่มการล็อกดาวน์ในประเทศมาเลเซีย การทำงานภาคสนาม (Face-to-face) จึงต้องหยุดชะงัก แต่พวกเราโยกย้ายทีมงานสู่ทำการตลาดผ่านทางโทรศัพท์แทน

ประเทศไทยมีการล็อกดาวน์เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ แต่พวกเราสามารถปรับตัวเพื่อตอบรับความท้าทาย และสามารถรักษาพนักงานของเราไว้ได้ทั้งหมด รวมถึงยังสามารถทำงานเพื่อช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ของเรา ให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

เปิดตัวในประเทศฮ่องกง

ทีมการตลาดแบบดิจิตอล (Digital Marketing) เปิดตัวโครงการแรก

เปิดตัวทีมงานการตลาดทางโทรศัพท์ สำหรับประเทศออสเตรเลีย

เปิดตัวออมนี่กีฟ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของพวกเราที่ช่วยเชื่อมต่อบริษัทเอกชนและองค์กรไม่แสวงผลกำไร ได้มากขึ้น

เปิดออฟฟิศใหม่ที่เมือง Sabah และ Sarawak ทางตะวันออกของประเทศมาเลเซีย

เปิดตัวออมนี่เรส ประเทศเกาหลีใต้

ขยายการดำเนินงานจากกรุงเทพฯ ไปรังสิต

ออมนี่เรส ณ ปัจจุบัน

พนักงาน

1

คน ทั่วเอเชีย

1

ประเทศ

สำนักงาน

1

แห่ง

การเข้าถึงผู้คนกว่า
1 ล้าน

คน ในแต่ละเดือน

การสร้างรายรับกว่า
1 ล้าน

ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี จากกิจกรรมการตลาดของเรา

พาร์ทเนอร์ ของเรา

ทีมของเรา

โครงการด้าน CSR ของเรา

Leave No One Behind

พวกเราทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้คนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และนั่นรวมถึงงานด้านการช่วยเหลือสังคมของพวกเรา ด้วยการออกไปยังสถานที่ต่างๆ ที่อาจไม่ค่อยมีใครนึกถึง พวกเราเลือกที่จะให้ความช่วยเหลือแก่มูลนิธิท้องถิ่นขนาดเล็ก ซึ่งไม่ได้มีทรัพยากรหรือโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ ที่จะดำเนินงานด้านการตลาดและงานระดมทุนร่วมกับเรา

และงานด้านการช่วยเหลือสังคมของพวกเรานี่เอง ที่ทำให้พวกเรามุ่งมั่นที่จะเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดในทุกๆ วัน การเป็นเจ้าหน้าที่ระดมทุน ไม่ใช่เรื่องของการระดมทุนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ให้แก่ชีวิตของใครสักคนหนึ่ง และพวกเราต้องมั่นใจว่าพวกเราได้ทำสิ่งนั้นทุกวัน

CSR
เด็กๆ อย่างน้องชัย สมควรได้รับความรัก และความสุขที่พวกเขาสมควรได้

มูลนิธิหนึ่งที่พวกเราได้มอบความช่วยเหลือ คือมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในกรุงเทพฯ ซึ่งได้ทำงานช่วยเหลือเด็กๆ ในชุมชนแออัดมามากกว่า 50 ปีแล้ว

ตอนที่พวกเราไปถึงมูลนิธิ พวกเราได้พบกับการอ้าแขนต้อนรับของน้องชัย เด็กน้อยวัย 2 ขวบ ผู้ที่ขอกอดพวกเราทุกคนอยู่ตลอดเวลา แม่ของน้องชัยทุกข์ทรมานจากการเป็นโรคซึมเศร้าและเคยพยายามจบชีวิตของตัวเอง เป็นเรื่องน่าเศร้าที่น้องชัยไม่ได้รับอ้อมกอดจากคุณแม่มาเป็นเวลานานแล้ว

เด็กๆ หลายคนเหมือนน้องชัย สมควรได้รับความรักและความสุขที่พวกเขาสมควรได้รับ ครอบครัวออมนี่เรส ประเทศไทย ได้มอบช่วงเวลาหนึ่งวันที่ดีที่สุดให้แก่น้องชัยและเด็กๆ ทุกคนที่มูลนิธิฯ ซึ่งพวกเขาจะไม่มีวันลืม ด้วยการให้การเลี้ยงอาหารกลางวัน ร่วมร้องเพลง หัวเราะ เล่น และอ้อมกอดไม่อั้นให้แก่เด็กๆ ทุกคน และสิ่งเหล่านั้น ทำให้พวกเราจากมาด้วยความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม!